Skip to content

By Тодор in Windows

Паролата за отдалечен достъп до Уиндоус (Windows Remote Desktop) компютър може да се съхрани в RDP файла, който бихме могли да ползваме, като шорткът. Така няма да бъдат искани никакви креденшъли при влизане. Добавя се следния ред:

password 51:b:encrypted-password

Паролате е кодирана с инструментчето cryptRDP5. Изпълнява се в командния ред:

> cryptRDP5.exe mega-password
01000000D08C9DDF0115D1118C7A00C04FC297EB010...

By Тодор in Linux

Интернет е пълен, даже направо фрашкан с адреси бълващи спам, сканиращи ботове, заразени устройства и какви ли още не безполезни генератори на трафик.
Аз не бих ги пуснал до мой сървър. Лесен начин да се оттървем поне от познатите такива съм публикувал тук.
Това е прост баш скрипт, който изтегля публичен списък с лоши адреси и създава iptables плравила, които да издропят трафика идващ от тях.

By Тодор in Linux

Ubuntu Server 18. Уж модула е инсталиран, но в логовете се виждат ей такива грешки:
# warning: pcre:/etc/postfix/domains.pcre is unavailable. unsupported dictionary type: pcre

Все пак проверяваме:

# postconf -m | grep pcre
pcre

Ръчно събитието може да се повтори ето така:

# postmap -q foo pcre:/etc/postfix/domains.pcre
postmap: warning: unsupported dictionary type: pcre (/usr/lib/postfix/dict_pcre.so: No such file or directory)
postmap: fatal: unsupported dictionary type: pcre

И тук вече се изяснява картинката. Библиотеката е инсталирана, просто файла е с друго име.
Поправяме конфигурацията ей така:

# sed -i 's/\/dict_pcre/\/postfix-pcre/g' /etc/postfix/dynamicmaps.cf

Tags: , , , , , ,

By Тодор in Linux

Наложи ми се да копирам големи файлове от уиндоус към линукс през SSH. Обикновнео ползвам WinSCP за подобни дейности. За малки файлове или отдалечено редактиране е приемливо и удобно, но когато стане дума за много гигабайти – по-скоро не. Проблемът му е, че дори при достатъчно бърза връзка, скоростта на копиране пак се колебае между 1 и 3 МВ/с. Ползвайки последната към момента версия.
В чудене и безброй проби с подреждания и размествания на крипто алгоритмите на клиента и на сървъра, в крайна сметка стигнах до най-бързото решение (за мен). Уловката е, че е линукс-линукс. В уиндоус вероятно с cygwin може да се измисли нещо, но нямам доказателства.
Самото копиране:
tar -zcvf - /path | ssh user@1.2.3.4 "cd /tmp && tar -zxvf -"
Това ще вземе директорията /path и ще я излее на 1.2.3.4 в /tmp. Явно да се прекара през тарване и зипване дава положителни резултати.

Tags: , , , , , ,

By Тодор in Linux, Windows

ldapmodify е основен инстурмент с който могат да се редактират обекти в една активна директория (АД) посредством *nix среда.

За едно сравнително популярно действие, като смяна на парола, обаче нещата не са толкова лесни, или поне на пръв поглед не са. Смяната на паролата в LDIF формат изглежда така:

dn: CN=Testi Testev,OU=Users,OU=Accounts,DC=corp,DC=local
changetype: modify
replace: userPassword
userPassword: SlivovSladoled

Kомандата се изпълнява успешно и редактира съответния атрибут, но ефект от това няма. Т.е. никаква парола не сме сменили.
Оказва се, че в Windows Active Directory, userPassword полето по подразбиране не е разрешено. Разрешаването му е лесно с ADSI Edit:


Стойността на dsHeuristics трябва да е точно 000000001 (не 1). След промяната е необходима и актуализация на схемата:

И сега вече нещата се случват! Пример:
LDAPTLS_REQCERT=never ldapmodify -D 'CN=Admin,OU=Admins,DC=corp,DC=local' -w AdminPwd -p 389 -ZZ -x -h 192.168.1.1 -f ldif.txt

 • Admin е администраторския акаунт, който има права да редактира чужди пароли.
 • LDAPTLS_REQCERT=never е необходимо, поради тази грешка: TLS: peer cert untrusted or revoked (0x42).
 • -ZZ -x са необходими, за да се закачим към ЛДАП сървъра по сигурен/криптиран канал. Иначе действието не е позволено.
 • 192.168.1.1 е домейн контролера.
 • ldif.txt са ЛДАП командите подобно на тези по-горе в статията.
 • *ADSI Edit е страхотен инструмент, с който, ако не се внимава, може напълно и завинаги да бъде сасипана една Активна Директория.

  Tags: , , , , , , , ,

  By Тодор in Linux

  С конфигурацията на Carbon по подразбиране, Whisper база данни файловете пазят информация само за последните 24часа. Промяната на този период е лесно да се направи в конфигурацията на Carbon:
  /etc/carbon/storage-schemas.conf

  
  [default]
  pattern = .*
  retentions = 1m:30d,15m:10y
  

  Важна е стойността на pattern – в примера ще се отнася за всички броячи, но могат да се правят и шаблони по имената им. Другото важно е, че тези промени се отансят само за новосъздадени броячи. Всички вече създадени бази данни с броячи, трябва да се актуализират ръчно:
  
  # find /var/lib/graphite/whisper/ -type f -name '*.wsp' -exec whisper-resize --nobackup {} 1m:30d 15m:10y \;
  # chown _graphite:_graphite /var/lib/graphite/whisper -R
  # systemctl restart carbon-cache
  

  На кратко:

  • Преравя всички WSP файлове, които са в директорията по подразбиране (ако не са там, да се види в carbon.conf къде са) и променя схемата им за съхранение.
  • Понеже всички редактирани фйалове са собственост на root, ги връща обратно на потребителя _graphite.
  • Рестарт на carbon-cache демона.

  Tags: , , , , , , , , ,

  By Тодор in Uncategorized

  Както всички телефони, и моят се препълни със снимки и клипове.
  Включвам го с УСБ кабел към компютъра и започвам да копирам. По най-стандартния уиндоусовски начин – копи от телефона, пасте на диска на компютъра. Да, ама върви със скорост все едно през телефонна линия го правя. Беше късно, не ми се занимаваше, реших да го оставя да се изкопира през нощта. На другия ден поглеждам какво става и за около 10 часа беше изкопирало 9%. А данните общо са около 30ГБ. Надушвам конспирация! Нарочно са го направили така, за да не могат хората да си копират файловете, а да им ползват облаците. Прекратих го. Обмислях варианта просто да извадя картата памет от телефона и да си взема файловете директно от нея, но исках да опитам и още нещо.

  Дали няма да мога да си помогна с Android Debug Bridge?

  Необходимо е да се активира “Отстраняване на УСБ грешки”, което се намира в “Настройки > Опции на програмиста”. Менюто “Опции на програмиста” по принцип е скрито, и за да се покаже е необходимо първо да отворим “Всичко за телефона” и да натискаме бързо 10-15 пъти върху “Номер на версията”.

  ADB e разархивиран някъде на компютъра. Пускам командния ред (cmd) и отивам в директорията на ADB.
  Първо влизам в телефона и проверявам къде точно са снимките или файловете, които ще копирам:

  >adb shell
  HWVNS-H:/ $ df -h
  Filesystem                          Size  Used Avail Use% Mounted on
  rootfs                              1.3G   14M  1.3G   2% /
  tmpfs                               1.3G  544K  1.3G   1% /dev
  tmpfs                               1.3G     0  1.3G   0% /mnt
  none                                1.3G     0  1.3G   0% /sys/fs/cgroup
  /dev/block/dm-0                     1.8G  1.8G   17M  100% /system
  /dev/block/dm-1                     580M  394M  173M  70% /vendor
  /dev/block/dm-2                     182M  101M   77M  57% /product
  /dev/block/dm-3                      27M  412K   26M   2% /version
  /dev/block/dm-4                     182M   95M   83M  54% /cust
  /dev/block/bootdevice/by-name/cache 248M  164K  243M   1% /cache
  tmpfs                               1.3G     0  1.3G   0% /storage
  /dev/block/dm-5                      10G  8.9G  1.4G  87% /data
  /data/media                          10G  8.9G  1.3G  87% /storage/emulated
  /dev/fuse                            30G   28G  2.0G  94% /storage/4308-131B

  32GB-товата ми SD-карта е ясна – /storage/4308-131B.

  Още малко ориентиране:

  $ cd /storage/4308-131B
  HWVNS-H:/storage/4308-131B $ ls
  Android DCIM Download Huawei HuaweiBackup LOST.DIR Pictures backup z

  Директорията със снимките е DCIM. Излизам от телефона:
  exit

  Копиране:
  adb pull /storage/4308-131B/DCIM/Camera c:\todor\

  След няколко секунди става ясно, че скоростта на копиране е коренно различна. Сега е сравнимо с нормална USB2 флашка. 30те ми ГБ се изкопираха за по-малко от час.

  Има и противоположна команда push, с която пък могат да бъдат копирани файлове в другата посока – към телефона.

  Наздраве!

  Tags: , , , , , , , , , , , ,

  By Тодор in Cisco, Linux

  Маршрутизаторите и комутаторите също имат нужда от архивиране! Не че това ще направи подмяната на изгорял рутер удоволствие, но ще е значително по-лесно. А и решението е почти контрол на версиите – с един commit на ден, което помага и при синдрома “вчера работеше”.
  Най-лесния начин, за който се сещам е автоматична бекъпвачка с Ansible.

  Попълваме инвентара в текстов файл горе-долу по тоя пример (ios-inventory):

  [all:vars]
  backup_dest="/ios_backups/"
  date_stamp="{{ ansible_date_time.year }}{{ ansible_date_time.month }}{{ ansible_date_time.day }}-{{ ansible_date_time.hour }}{{ ansible_date_time.minute }}"
  ansible_connection=local
  ansible_user=ansible
  ansible_password=na-baba-mi-parolata
  ansible_become_method=enable
  
  [sw1]
  192.168.0.254
  [sw2]
  192.168.0.253
  [sw3]
  192.168.0.252

  После създаваме следния ямълски плейбук (playbook.yml):

  ---
  - name: Cisco IOS backup job
    hosts: all
    gather_facts: yes
    strategy: free
  
    tasks:
      - name: Collecting remote facts
        ios_facts:
          gather_subset:
            - all
      - name: Create backup root folder
        file:
          path: "{{ backup_dest }}"
          state: directory
        run_once: yes
      - name: Create backup device folder
        file:
          path: "{{ backup_dest }}{{ ansible_net_hostname }}"
          state: directory
        run_once: yes
      - name: Saving configuration to file
        copy:
          content: "{{ ansible_net_config }}"
          dest: "{{ backup_dest }}{{ ansible_net_hostname }}/{{ inventory_hostname }}-{{ date_stamp }}.txt"

  Изпълняваме ето така:
  ansible-playbook -i ios-inventory playbook.yml

  Добавяйки абсолютните пътища до файловете, тоя ред го мушваме в крон за ежедневно изпълнение и с това връзваме гащите.
  Ако имената и паролите за достъп до техниката са различни, то, където е необходимо, променливите с името и паролата ги слагаме на реда с ИП адреса, разделени с интервал.
  Ретеншън може да се поддържа с logrotate.

  Сега може да си пиете бирата все едно мрежата е архивирана 🙂
  Наздраве!

  Tags: , , , ,

  By Тодор in Linux

  Изходни данни за ситуацията

  • Трябва да се инсталира линукс сървър.
  • Нямаме фиизчески достъп до сървъра.
  • Сървъра няма out-of-band управление (iLO, LOM, IPMI и т.н.).
  • Сървъра разполага с ethernet връзка към Интернет.
  • На място (при сървъра) има човек, който може да окаже някакво съдействие. Ще го наречем бай Иван.

  План за действие

  • Ще направим имидж (ISO), който ще изпратим на бай Иван, за да го качи на флашка и да зареди сървъра от него.
  • От флашката ще се заредят достатъчно “неща”, които да ни осигурят отдалечен и сигурен достъп до машината, за да продължим инсталацията.

  Изпълнение

  Ще използваме minimal образ на Ubuntu 20.04 LTS, защото е изключително малък и ще бъде лесно да бъде изпратен на бай Иван.
  Образа е наличен тук.
  Отваряме ISO-то и редактираме txt.cfg. Той би трябвало да съдържа следните редове:

  label install
  menu label ^Install
  menu default
  kernel linux
  append vga=788 initrd=initrd.gz --- quiet

  Редактираме последният ред (всичко е на един ред):
  append vga=788 initrd=initrd.gz console-setup/layoutcode=us locale=en_US.UTF-8 keyboard-configuration/layoutcode=us languagechooser/language-name=English countrychooser/shortlist=BG localechooser/supported-locales=en_US.UTF-8 hostname=ubuntuserver domain=local interface=auto url=http://kamenitza.org/files/preseed.cfg ipv6.disable=1 ---

  Нещата, които този ред върши са сравнително ясни и самообясняващи се. По-интересни са

  • interface=auto – Автоматична настройка на мрежовия интерфейс (DHCP).
  • url=http://kamenitza.org/files/preseed.cfg – Съдържа предврителен избор на опции от инсталацията.

  Ако в мрежата няма DHCP сървър и IP-то трябва да се настрои ръчно, interface=autо се замества със следните примерни параметри:
  netcfg/get_ipaddress=192.168.150.111 netcfg/get_netmask=255.255.255.0 netcfg/get_gateway=192.168.150.1 netcfg/get_nameservers=8.8.8.8 netcfg/disable_dhcp=true

  За редакция на ISO файл в Уиндоус няма особено работещи безплатни програмчета. Аз ползвах WinISO, което в триал/демо режим върши работа за малки образи.
  По наша преценка се прави бутваща USB флашка (с Rufus) или CD или DVD.
  Горещо препоръчвам ползването на възможно най-пълен preseed.cfg, за да се елиминира ръчния труд при повторно изпълнение на задачата:

  d-i preseed/early_command                   string anna-install network-console
  d-i debian-installer/locale                 string en_US.UTF-8
  d-i localechooser/supported-locales         multiselect en_US.UTF-8
  d-i console-setup/ask_detect                boolean false
  d-i keyboard-configuration/layoutcode       string en
  d-i anna/choose_modules                     string network-console
  d-i network-console/authorized_keys_url     string http://kamenitza.org/files/ssh-key.txt
  d-i mirror/country                          string Bulgaria
  d-i mirror/http/hostname                    string bg.archive.ubuntu.com
  d-i mirror/http/mirror                      select bg.archive.ubuntu.com
  d-i mirror/http/proxy                       string
  d-i passwd/user-fullname                    string Todor Kandev
  d-i passwd/username                         string tkandev
  d-i passwd/user-password-crypted            password $5$ceFBePtE$n0S0.mW1tQQUYH4RPfshNIWd/vilV3E2NhBkUWk/yd0
  d-i clock-setup/utc                         boolean false
  d-i time/zone                               string Europe/Sofia
  d-i clock-setup/ntp                         boolean true
  d-i clock-setup/ntp-server                  string bg.pool.ntp.org
  d-i pkgsel/update-policy                    select none
  d-i apt-setup/services-select               none
  d-i apt-setup/universe                      boolean true
  d-i tasksel/first multiselect               standard system utilities, OpenSSH server
  d-i preseed/late_command                    string \
      in-target mkdir -p /home/tkandev/.ssh; \
      echo "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIN1hQH5HHB8U2PUbUn7nwYUHm0jdz3URoFdYZY1+QSVk kandev-v2" > /target/home/tkandev/.ssh/authorized_keys; \
      in-target chown tkandev:tkandev /home/tkandev/.ssh -R; \
      in-target sed -i s/#PasswordAuthentication\ yes/PasswordAuthentication\ no/g /etc/ssh/sshd_config; \
      apt-install mc net-tools
  d-i finish-install/reboot_in_progress       note

  Опциите са достатъчно говорящи и самообясняващи се. Основна опция тук е network-console/authorized_keys_url. Представлява URL адрес до SSH ключа, който ще се ползва за автентикация при инсталацията. Трябва да е достъпен по HTTP (не HTTPS). Друго интересно е създаването на потребител, задаването на парола, добавянето на SSH ключ, включването на този потребител в sudoers и забраняването за ползване на пароли при влизане през SSH. Паролата на потребителя се генерира ето така:
  mkpasswd -m sha-256

  Сега бай Иван трябва да буутне сървъра с нашия имидж и да избере опцията за инсталация по подразбиране. След няколко минути всичко спира на следния екран:
  Linux network instal
  Може да си знаем адреса, а може и бай Иван да ни го изпрати по някакъв начин. Инструкциите са ясни. Свързваме се с дадения IP адрес по SSH с потребител installer, като се автентикираме с личния си ключ. Довършваме инсталацията с всичко, което липсва от preseed фйла.

  Наздраве! 🙂

  Tags: , , , , ,

  By Тодор in Uncategorized

  Ползвал съм собственоръчно направени НАС-ове, било то полу-готови с Freenas, изградени от стандартна Linux дистрибуция или напълно готови хардуерни решения, за които съм писал и преди. В крайна сметка най-доволен останах от Synology. Не защото е перфектно, а защото има най-малко проблеми и бъгове.
  Разбира се че е пълно с бъгове! Пакетът му с основни приложения е абсолютен качамак! Нито снимките можеш да си архивираш по някакъв полезен начин, нито файловете. Но целта на поста не е да правя ревю на продукта, а да споделя един особено дразнещ и неприятен дефект.

  Притежавам един от малките модели – DS218+. Машинката е закачена за APC UPS, има и комуникационен кабел между нея и UPS-a, за да ѝ е по-ясно каква е ситуацията с тока. Включена е 24/7, като е разрешено единствено да гаси дисковете, ако не се ползват известно време.
  Няколко пъти намирам НАС-а загасен. Ама все едно съм му натиснал копчето и се е изключил. А още по-неприятното е, че не може и да се включи. След натискане на бутона, светва, развърта вентилатора, но не развърта дисковете и след 10сек се изключва отново. После пак натискам бутона и стискам палци. И така понякога от 5-тия, понякога от 10-тия опит, вземе, че развърти дисковете и тръгне.

  Актуализирах софтуера. Сканирах за грешки. Проверявах захранващия блок. Не открих проблем.
  Единствената закономерност, която открих е, че, ако извадя единия или и двата диска, след като се е самозагасил, и натисна копчето, зарежда веднага. Не открих в Интернет някой да е писал за дискова несъвместимост, а и ползвам доста стандартни дискове – 4TB HGST (HDN726040ALE614).
  Все още не се предавам и не звъня в гаранционния сервиз за рекламация!

  След поредната проверка на конфигурацията и търсене на скрити детайли или каквито и да е улики за проблема из интерфейса на устройството се натъквам на следната опция:
  DS218+ Problem

  Естествено това беше включено. Даже кой би си помислил, че такава екстра няма да си я има бай-дизайн вградена и ще се налага ръчно да я пускаш и спираш!?

  Ами изключих я и проблемите изчезнаха! Вече повече от година не се е самоизключвало.

  Наздраве!

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

  By Тодор in Linux

  Натъкнах се на неочаквана мотика при комуникацията от контейнер към самия себе си, но през публичния му адрес.

  Очаквано тук трябва да се случат някои гимнастики с iptables, за да има двупосочна транслиране, известно още като nat reflection или hairpin nat. Да, обаче пак не работи!

  В крайна сметка се оказва, че Docker си прави всичко сам, ама само, ако си поискаме 🙂

  Вградената userland proxy услуга трябва да бъде спряна, за да се получи това, което желаем, а именно, ако контейнера ни е с адрес 172.17.0.2, който от Интернет е достъпен на 70.80.90.100, да можем от самия контейнер да се свържем към адреса 70.80.90.100 и това да бъде правилно транслирано от хоста обратно към контейнера.

  На кратко:

  Създаваме файл /etc/docker/daemon.json със следното съдържание:

  {
  "userland-proxy": false
  }

  И рестартираме докер услугата:
  
  systemctl restart docker
  

  Дали се е получило можем да видим от следния параметър на ядрото на ОС съдържаща контейнерите (трябва да е със стойност 1):
  
  # sysctl net.ipv4.conf.docker0.route_localnet
  net.ipv4.conf.docker0.route_localnet = 1
  

  Tags: , , , , , , , , , , , ,

  By Тодор in Фун

  Като млад, зелен и бесен метъл пишех разни щуротии на Паскал и Делфи. Прости инструментчета или шеговити програми от сорта на тази в чиято памет е този пост. Писана е някъде 1999-2000-та година – сиреч преди ДВАЕСЕ години! Т.е. аз съм вече чичка…

  Компютъра ми по онова време беше Cyrix 6×86 PR166 с 16MB RAM и чернобял монитор. Уиндоуса беше ’95, а линукса – Red Hat 5 (Hurricane) с ядро 2.0. Най бързата връзка с Интернет беше 2.5КБ/с през домашния телефон на дядо ми и съм чакал по цяла нощ, за да сваля новата песен на Гуано Ейпс от Напстера…

  Качвам си играта ТУК, да ми седи за спомен, че хостинга на официалния ѝ сайт фалира преди години. Бахур Хак Тийм също се оказаха няк’ви несериозници…

  Хав фун! 😉

  Tags: , , , ,

  By Тодор in Linux

  Онлайн скенерите, с които Интернет е претъпкан са основна отправна точка за “втвърдяването” (hardening) на всеки уеб сървър. Много от препоръките, които дават са ясни, точни и лесни за изпълнение. Голяма част от тях обаче правят така, че някои уеб страници спират да работят или в най-добрия случай започват да се държат неадекватно.

  Едни от най-популярните са internet.nl и ssllabs.

  Основни настройки на Apache

  ServerSignature Off
  ServerTokens Prod
  Header set X-Frame-Options: "sameorigin"
  Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
  Header set Referrer-Policy "no-referrer"
  Header set X-Content-Type-Options: "nosniff"
  SSLStrictSNIVHostCheck On
  SSLUseStapling On
  SSLStaplingCache "shmcb:logs/ssl_stapling(32768)"
  SSLOpenSSLConfCmd DHParameters /etc/apache2/dhparam
  Options -Indexes -FollowSymLinks
  SSLProtocol TLSv1.2

  А следното трябва да фигурира в конфигурацията на всеки виртуален сайт:

  SSLProtocol TLSv1.2
  Protocols h2 http/1.1
  SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
  Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload"

  Изтегляне на правилните Дифи-Хелман параметри (файла вече сме го посочили по-горе):
  curl https://ssl-config.mozilla.org/ffdhe4096.txt > /etc/apache2/dhparam

  Изтеглянето на този файл наистина е важно и има значение. По последни данни саморъчното генериране на DH е пълна скръб и не трябва да се практикува. Задълбано инфо по темата има тук.

  Примера е за Апач, но хедърите са същите какъвто и да е уеб сървъра. Разлика има единствено в това, как се подават в конфигурацията.

   

  Tags: , , , , , , , , , ,

  By Тодор in Linux

  Що пък да не си направим LAMP (linux+apache+mysql+php) в докер контейнер?

  • Портативно
  • Съвместимо
  • Лесно за размножаване и разкрасяване
  • Винаги подходящата версия за претенциозни приложения

  Започнах с Alpine Linux, като един от най-подходящите за подобни цели, но се оказа че пакета на Апач има редица проблеми, а и разнообразието от готови допълнителни пакети е леко бедно и щеше да се наложи ръчна компилация на това-онова.

  В крайна сметка се спрях на последния наличен Ubuntu Server, който към този момент е 18.04. А до няколко дни ще излезе 20.04 и ще актуализирам.

  Готов контейнер качвам в Docker Hub. А изходния код и рецептата за забъркване, в Github.

  На кратко:

  • Файловете на уеб сайтовете, базата данни, логовете и сертификатите са съхранени извън контейнера.
  • Контейнера онаследява часовата зона на основния сървър.
  • Ползва се PHP-FPM. Процеса е сравнително оптимизиран за стандартно ползване.
  • MariaDB работи в режим TCP/IP, като поддържа SSL/TLS криптиране на трафика. Конфигурацията е оптимизирана.
  • Ежедневна крон задача проверява сертификатите на уеб сайтовете и автоматично издава Letsencrypt сертификати при нужда.
  • Конфигурацията на Апач е оптимизирана по всички основни препоръки за сигурност и съвместимост.

  Ще се радвам, ако свърши работа и на някой друг, освен мен 🙂

  Tags: , , , , , , ,