Skip to content

By Тодор in Linux

# virsh start my_virtual_pc
error: Failed to start domain my_virtual_pc
error: internal error: process exited while connecting to monitor: failed to initialize KVM: Cannot allocate memory

Това е гадно, нали? Ето причината:

# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            62G         45G        558M        2.9G         16G         13G
Swap:           31G        2.8G         29G

И това е нормално – свободната памет трябва да бъде ползвана. В случая, 16ГБ от оперативната памет са отишли за кеширане на каквото е намерил за добре линукса. Но ние искаме да си пуснем виртуалната машина! И не искаме да спираме никой от процесите, които заемат повечеко RAM. Най-лесно е да вземем да разчистим всичкия тоя кеш буфер:

# echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Бърза проверка:

# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            62G         46G         12G        2.8G        4.3G         12G
Swap:           31G        2.8G         29G

Tags: , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.