Skip to content

By Тодор in Linux

Ubuntu Server 18. Уж модула е инсталиран, но в логовете се виждат ей такива грешки:
# warning: pcre:/etc/postfix/domains.pcre is unavailable. unsupported dictionary type: pcre

Все пак проверяваме:

# postconf -m | grep pcre
pcre

Ръчно събитието може да се повтори ето така:

# postmap -q foo pcre:/etc/postfix/domains.pcre
postmap: warning: unsupported dictionary type: pcre (/usr/lib/postfix/dict_pcre.so: No such file or directory)
postmap: fatal: unsupported dictionary type: pcre

И тук вече се изяснява картинката. Библиотеката е инсталирана, просто файла е с друго име.
Поправяме конфигурацията ей така:

# sed -i 's/\/dict_pcre/\/postfix-pcre/g' /etc/postfix/dynamicmaps.cf

Tags: , , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.