Skip to content

By Тодор in Linux

С конфигурацията на Carbon по подразбиране, Whisper база данни файловете пазят информация само за последните 24часа. Промяната на този период е лесно да се направи в конфигурацията на Carbon:
/etc/carbon/storage-schemas.conf


[default]
pattern = .*
retentions = 1m:30d,15m:10y

Важна е стойността на pattern – в примера ще се отнася за всички броячи, но могат да се правят и шаблони по имената им. Другото важно е, че тези промени се отансят само за новосъздадени броячи. Всички вече създадени бази данни с броячи, трябва да се актуализират ръчно:

# find /var/lib/graphite/whisper/ -type f -name '*.wsp' -exec whisper-resize --nobackup {} 1m:30d 15m:10y \;
# chown _graphite:_graphite /var/lib/graphite/whisper -R
# systemctl restart carbon-cache

На кратко:

  • Преравя всички WSP файлове, които са в директорията по подразбиране (ако не са там, да се види в carbon.conf къде са) и променя схемата им за съхранение.
  • Понеже всички редактирани фйалове са собственост на root, ги връща обратно на потребителя _graphite.
  • Рестарт на carbon-cache демона.

Tags: , , , , , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.