Skip to content

By Тодор in Uncategorized

Както всички телефони, и моят се препълни със снимки и клипове.
Включвам го с УСБ кабел към компютъра и започвам да копирам. По най-стандартния уиндоусовски начин – копи от телефона, пасте на диска на компютъра. Да, ама върви със скорост все едно през телефонна линия го правя. Беше късно, не ми се занимаваше, реших да го оставя да се изкопира през нощта. На другия ден поглеждам какво става и за около 10 часа беше изкопирало 9%. А данните общо са около 30ГБ. Надушвам конспирация! Нарочно са го направили така, за да не могат хората да си копират файловете, а да им ползват облаците. Прекратих го. Обмислях варианта просто да извадя картата памет от телефона и да си взема файловете директно от нея, но исках да опитам и още нещо.

Дали няма да мога да си помогна с Android Debug Bridge?

Необходимо е да се активира „Отстраняване на УСБ грешки“, което се намира в „Настройки > Опции на програмиста“. Менюто „Опции на програмиста“ по принцип е скрито, и за да се покаже е необходимо първо да отворим „Всичко за телефона“ и да натискаме бързо 10-15 пъти върху „Номер на версията“.

ADB e разархивиран някъде на компютъра. Пускам командния ред (cmd) и отивам в директорията на ADB.
Първо влизам в телефона и проверявам къде точно са снимките или файловете, които ще копирам:

>adb shell
HWVNS-H:/ $ df -h
Filesystem                          Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs                              1.3G   14M  1.3G   2% /
tmpfs                               1.3G  544K  1.3G   1% /dev
tmpfs                               1.3G     0  1.3G   0% /mnt
none                                1.3G     0  1.3G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/block/dm-0                     1.8G  1.8G   17M  100% /system
/dev/block/dm-1                     580M  394M  173M  70% /vendor
/dev/block/dm-2                     182M  101M   77M  57% /product
/dev/block/dm-3                      27M  412K   26M   2% /version
/dev/block/dm-4                     182M   95M   83M  54% /cust
/dev/block/bootdevice/by-name/cache 248M  164K  243M   1% /cache
tmpfs                               1.3G     0  1.3G   0% /storage
/dev/block/dm-5                      10G  8.9G  1.4G  87% /data
/data/media                          10G  8.9G  1.3G  87% /storage/emulated
/dev/fuse                            30G   28G  2.0G  94% /storage/4308-131B

32GB-товата ми SD-карта е ясна – /storage/4308-131B.

Още малко ориентиране:

$ cd /storage/4308-131B
HWVNS-H:/storage/4308-131B $ ls
Android DCIM Download Huawei HuaweiBackup LOST.DIR Pictures backup z

Директорията със снимките е DCIM. Излизам от телефона:
exit

Копиране:
adb pull /storage/4308-131B/DCIM/Camera c:\todor\

След няколко секунди става ясно, че скоростта на копиране е коренно различна. Сега е сравнимо с нормална USB2 флашка. 30те ми ГБ се изкопираха за по-малко от час.

Има и противоположна команда push, с която пък могат да бъдат копирани файлове в другата посока – към телефона.

Наздраве!

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.