Skip to content

By Тодор in Linux, Openwrt

Понеже винаги започвам да си ровя из бележките и сметките, когато дойде момента да правя нови RRD файлове, ще споделя детайлен пример при следене на температура:

rrdtool create t.rrd --step 300 --start N DS:v:GAUGE:600:-100:100 RRA:AVERAGE:0.5:1:288 RRA:MAX:0.5:288:3650 RRA:MIN:0.5:288:3650

Ако за период от 600 секунди не постъпят данни, приема UNKNOWN
Минимална температура -100
Максимална температура 100
В архива се съхраняват следните стойности:
– средното на всеки 5мин в продължение на 24 часа (86400/300=288 – в един ден има 288 пъти по 5минути)
– максималното от всеки ден в продължение на 3650 дни (288*300=1 ден, пазят се 3650 такива отчитания)
– минималното от всеки ден в продължение на 3650 дни

Може да си кажете, че 10години са много? Все пак RRD файла създаден от този пример е с големина 61KB, и ако този размер не ви притеснява – нека мислим с резерв за бъдеще 😉

Tags:

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.