Skip to content

By Тодор in Linux, Openwrt

Давам пример за създаването на оптималната RRD база данни за събиране на мрежов трафик:

rrdtool create router.rrd --step 300 --start N  \
  DS:in:COUNTER:600:0:37500000000    \
  DS:out:COUNTER:600:0:37500000000    \
  RRA:AVERAGE:0.5:1:288      \
  RRA:AVERAGE:0.5:12:8760

Това означава, че:
– стъпката на графиката е 5мин
– двете полета за данни, in и out могат да приемат стойности от 0 до 37500000000
– ако повече от 10мин няма данни, се приема UNKNOWN
– първият архив съдържа последните 288 измервания – 288 * 300сек = 86400сек (24ч)
– вторият архив съдържа 8760 броя от осреднената стойност на всеки 12 измервания, т.е. средната скорост за всеки час (12*300сек=1ч); 8760часа=1година

Да взема да кажа и какво е 3750000000 🙂 Това е теоретичният максимум байтове, които могат да се навъртят от брояча на гигабитов порт за 5 минути.
Сметката е на база стандартен COUNTER64 брояч (от snmp), който брои octets (байтове).

1000000000bps/8=125000000Bps*300сек=37500000000байта

bps – bits per second (1000bits=1kbit)
Bps – bytes per second (1024bytes=1Kbyte)

Да се има предвид, че при мерене на COUNTER32 тази цифра е извън обхвата на брояча (4294967295) и при скорост от 1Gbps, за 5мин този брояч може да се превърти повече от 8 пъти 🙂

Tags:

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.