Skip to content

By Тодор in Openwrt

Това е пример, как да се случи така, че да имаме няколко отделни L3 интерфейса на рутера си с помощта на ВЛАНи:

config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'

config interface 'lan'
        option ifname 'eth0.1'
        option type 'bridge'
        option proto 'static'
        option ipaddr '192.168.0.1'
        option netmask '255.255.255.0'

config interface 'wan'
        option ifname 'eth1'
        option proto 'dhcp'
  #Clone/custom MAC on WAN
        option macaddr '00:aa:bb:cc:dd:ee'

config interface 'wifi'
        option ifname 'wlan0'
        option proto 'dhcp'

config switch
        option name 'eth0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'

config switch_vlan
        option device 'eth0'
        option vlan '1'
  #ports 2 and 3 here are ports 1 and 2 on the back of the router
        option ports '2 3 4t'

config switch_vlan
        option device 'eth0'
        option vlan '2'
  #port0 here is port4 on the back of the router
        option ports '0 4t'

config switch_vlan
        option device 'eth0'
        option vlan '3'
  #port1 here is port3 on the back of the router
        option ports '1 4t'

config interface 'dmz'
        option ifname 'eth0.2'
        option proto 'static'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option netmask '255.255.255.0'

config interface 'dmz2'
        option ifname 'eth0.3'
        option proto 'static'
        option ipaddr '192.168.2.1'
        option netmask '255.255.255.0'

В този пример имаме 1 WAN порт и 3 отделни вътрешни интерфейса.
Вътрешна мрежа 1: на портове 1 и 2
Вътрешна мрежа 2: на порт 3
Вътрешна мрежа 3: на порт 4

В конфигурацията пишем option ports ‘0 4t’, където под порт 4 се разбира вътрешния порт на суича, който го свързва с рутера – ъплинк един вид.

Tags: , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.