Skip to content

By Тодор in Windows

Да, ако HTML формата съдържа само едно единствено текстово поле, то тя не може да бъде събмитната с натискане на Ентер в Internet Explorer коя-да-е-версия. Страницата просто се презарежда, без да се събмитне (каква чудесна българска дума).
Наличието на този „дефект“ във всички версии на IE подсказва, че навярно това е нарочно…

Проблема може да бъде заобиколен, като просто добавим още едно скрито INPUT поле във формата:
<!--[if IE]><input type="text" style="display: none;" /><![endif]-->

Tags: , , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.