Skip to content

By Тодор in Cisco

Примера представлява просто изпращане на echo заявки към определен хост през определено време от Cisco IOS. За да повишим фън-фактора, самият cisco рутер ще изпраща тези заявки, а не потребителска машина от вътрешната мрежа.

Конкретно на мен това ми беше необходимо, за да поддържа установен site-to-site VPN, понеже, ако няма трафик през тунела – той се самоизключва, а включването му след това може да отнеме няколко ценни секунди или да провали опит за телефонен разговор (Call Manager Express).

При не-установен тунел и опит за телефонно (VoIP) обаждане от едната мрежа до другата, UDP трафикът който се генерира понякога е недостатъчен да „събуди“ и установи VPN тунела. В резултат на което – провален разговор.

Ето и самият пример:

ip sla 1
 icmp-echo 192.168.10.1 source-ip 192.168.11.1
 frequency 30
ip sla schedule 1 life forever start-time now

Тук пингваме през 30 секунди ИП адреса 192.168.10.1 от името на 192.168.11.1 (интерфейса на рутера към вътрешната мрежа), като задачата ще се изпълнява до безкрайност – forever. Можете да си поиграете с параметрите спрямо вашите нужди.

Примерът е от IOS 15.1.

Tags: , , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.