Skip to content

By Тодор in FreeBSD, Linux, Solaris

Предполага се че вторичният пощенски сървър ще влиза в употреба при извънредни ситуации, койато първичният не е на линия поради някаква причина и за това нямаме особени изисквания към хардуера. Правим го на дърта машина с непретенциозна операционна система, зaа която няма нужда да полагаме каквито и да е грижи, след като го подкараме.

Ползвам Postfix и FreeBSD.

Приемам, че сте си инсталирали операционната система.

Влизате с root и инсталирате postfix.

# cd /usr/ports/mail/postfix

# make install

Отваряте конфигурационния файл на postfix, който е /usr/local/etc/postfix/main.cf и внасяте следните промени:

relay_domains = hash:/usr/local/etc/postfix/relay_domains
relay_recipient_maps = hash:/usr/local/etc/postfix/relay_recipients

След това създаваме тези файлове.

/usr/local/etc/postfix/relay_domains да съдържа домейните, които ще приема пощенския сървър:

hosteddomain.tld     relay

Като всеки нов домейн е на нов ред.

/usr/local/etc/postfix/relay_recipients
да съдържа пощенските кутии на потребителите, които ще приема сървъра:

user1@hosteddomain.tld   relay
user2@hosteddomain.tld   relay

Всеки нов потребител на нов ред.

Изпълняваме командите:

# postmap /usr/local/etc/postfix/relay_domains
# postmap /usr/local/etc/postfix/relay_recipients

Това е всичко. Стартирате postfix с

# postfix start

и наблюдавате лога за евентуални грешки, които в последствие да остстраните:

# tail -f /var/log/maillog

Честито на успелите 🙂

След всичко това, ако виждате в логовете си:

warning: process /usr/local/libexec/postfix/smtpd pid 1387 exit status 1
warning: /usr/local/libexec/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling

Отворете /usr/local/etc/postfix/main.cf и добавете реда:

alias_maps = hash:/usr/local/etc/postfix/aliases

И рестарт на постфикса.

Tags: , , , , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.