Skip to content

By Тодор in Linux

Ако няой има линукс базирана машина с пълен диск с големи файлове, това е начин да се оптимизира и подобри времето за достъп и бързодействието на файловата система.

Първо се демонтира диска:
# umount /dev/sdi1

Следващата команда може да повреди файлова система, която не е демонтирана!
-D е за да оптимизира всички директории, като ги преиндексира и сортира.

# e2fsck -D -f /dev/sdi1
e2fsck 1.40.2 (12-Jul-2007)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 3A: Optimizing directories
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information <address>mydisk: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
mydisk: 8165/119264 files (2.1% non-contiguous), 117591038/122096000 blocks</address>

Сега файловата система трябва да се монтира отново и се очаква да поучите бързодействие при работата с файлове.
# mount /dev/sdi1 [където й е пътя]

Tags: , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.