Skip to content

By Тодор in FreeBSD

Създаване на директории:

# mkdir /usr/local/apache2/conf/ssl.key
# mkdir /usr/local/etc/apache2/ssl.crt
# mkdir /usr/local/etc/apache2/ssl.crl

Създаване на сертификат валиден 10 години:
# openssl req -new -x509 -days 3650 -keyout /usr/local/etc/apache2/ssl.key/server.key -out /usr/local/etc/apache2/ssl.crt/server.crt

Стартирането на Apache със SSL става така:
# apachectl startssl
Малко неудобно, че пита за паролата на личният ключ…
За да се махне тази парола:

# cd /usr/local/etc/apache2/ssl.key
# cp server.key server.key.orig
# openssl rsa -in server.key.orig -out server.key

Tags: , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.