Skip to content

By Тодор in FreeBSD, Linux

Целта е да се изконфигурира прокси, което да допуска всеки „регистриран“ клиент – такъв с име и парола.

Squid поддържа много методи за уторизация на потребители, но най-лесен ми се струва NCSA. Ще дам пример със squid на CentOS 5.6 64bit.

Създаваме файла с потребителските имена и пароли:
# htpasswd -c /etc/squid/passwd user
Само ще попита за парола.

Модула ncsa_auth обикновено е инсталиран заедно със squid. Можете да проверите ето така:
# rpm -ql squid | grep ncsa_auth

Следните няколко реда се добавят в squid.conf:

auth_param basic program /usr/lib64/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Please authenticate!
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off

Без ACL запис няма да минем естествено 🙂

acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED
http_access allow ncsa_users

Необходим е рестарт на squid.

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.