Skip to content

By Тодор in Uncategorized

Каква е максималната скорост, която можете да измерите чрез Counter32 брояч от SNMP?
Ами зависи през колко време правите отчитанията. Максималната стойност на този брояч е 4294967295 (2^32-1). Нормално е отчитанията било то за MRTG или RRD да се правят през 5минути.
Ето формулата, с която можете да изчислите каква е максималната скорост, която можете да отчетете:

4294967295*8/1000/1000/300=114Mbps

Цифрите, които очастват са:
максимална цифра за брояча преди да се нулира
превръщаме в битове
превръщаме в килобити
превръщаме в мегабити
секундите през които отчитаме

Краен резултат е, че за скорости по-големи от 114Mbps ще получавате грешни отчитания, което е следствие от достигането на максималната стойност за брояча и нулирането му преди да сте го отчели.

Какво можете да направите, за да решите проблема?
а) да ползвате Counter64 броячи (които не винаги са налични)
б) да намалите интервала на отчитане

С Counter64 и отчитане през 5мин ще можете да отчитате фантастичната скорост от над 400Pbps (петабита).

Ако намалим интервала на отчитане с Counter32 брояч:
за 4мин: 4294967295*8/1000/1000/240=143Mbps
за 3мин: 4294967295*8/1000/1000/180=190Mbps
за 2мин: 4294967295*8/1000/1000/120=286Mbps
за 1мин: 4294967295*8/1000/1000/60=572Mbps

Естествено при по-големи отчитащи скриптове отчитането през 1мин може и да не е практично, поради това, че изпълнението на самия скрипт може да отнеме повече време.

Имайте предвид, че при ползване на RRDtool, променяйки интервала на отчитане, трябва да се създаде и нов RRD файл с коректна стъпка на отчитане.

Правете си сметката! 🙂

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.