Skip to content

By Тодор in FreeBSD, Linux, Solaris

Най-сигурният начин за изпращане на поща от какъвто и да е сървър е препращането на писмата към пощенски сървър, който отговаря на всички стандарти, така че кореспонденцията идваща от него да не се счита за спам и да не бъде филтрирана.
Ще дам пример как sendmail ще „релейва“ през пощенските сървъри на Гугъл. Това означава, че задължително трябва да имаме активен пощенски акаунт в gmail.com.

В /etc/mail/sendmail.mc намираме следният ред:
dnl define(`SMART_HOST', `smtp.your.provider')dnl
и го корегираме на:
define(`SMART_HOST', `smtp.gmail.com')dnl

Следва компилация на направените промени:
# m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf
(Необходимо е пакета sendmail-cf да бъде инсталиран)

В /etc/mail/access добавяме реда с данните за аутентикация:
AuthInfo:smtp.gmail.com "U:username@gmail.com" "P:password" "M:PLAIN"

Следва отново „компилация“ на направената промяна:
# makemap hash /etc/mail/access < /etc/mail/access

Всички домейни писмата, до които не трябва да се изпращат към smart host-а се описват в /etc/mail/local-host-names по един на ред:

loclahost
localhost.localdomain
hostmaster.kamenitza.org

Така ще избегнете всички писма генерирани от локалните демони да излизат в Интернет.

И рестартиране на sendmail:
# /etc/init.d/sendmail restart

Не забравяйте да настроите sendmail да се стартира автоматично с операционната система:
# chkconfig sendmail on

Туй то 🙂

Tags: , , , , ,

Comment Feed

2 Responses

  1. понеже си го тагнал FreeBSD, най-удобно е да редактираш /etc/mail/.mc и т.н., като след това изпълниш:

    make -C /etc/mail all install restart

  2. Може да се наложи инсталацията на „cyrus-sasl-plain“ пакета.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.