Skip to content

By Тодор in Linux

В случай, че се наложи горещо включване на SATA диск, вероятно ще е необходимо на ръка да предизвикаме саниране за нови устройства:
echo "0 0 0" >/sys/class/scsi_host/host<N>/scan
Където N е номера на шината.
А може и така:
partprobe

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.