Skip to content

By Тодор in Linux

Най-прост пример ще дам.
Създайте /etc/rsyncd.conf със следното съдържание:

max connections = 10
log file = /var/log/rsync.log
timeout = 300
[share]
 comment = Shared folder
 path = /share
 read only = yes
 list = yes 
 uid = nobody
 gid = nobody
 auth users = gosho
 secrets file = /etc/rsyncd.secrets

Тазки конфигурация ще направи „споделен обект“ с име share, който ще е самата директория /share (не е нужно двете да са с еднакви имена). Достъпът до тази директория ще бъде само за четене и ще се осъществява от името на потребител nobody, така че той трябва да има поне права за четене. Права за достъп през rsync ще има gosho, като паролата му ще бъде в /etc/rsyncd.secrets.

Съдържанието на /etc/rsyncd.secrets:

gosho:goshoto

Т.е. паролата на gosho е goshoto.
Следва бърза предпазна мярка:

# chmod 600 /etc/rsyncd.secrets

Така никой друг няма да може да чете файла с паролите.
За дистрибуциите, които ползват xinetd редактирате /etc/xinetd.d/rsync, така че:
disable = yes
да стане:
disable = no
xinetd трябва да бъде рестартиран след това:
# /etc/init.d/xinetd restart

Остана само да се разреши порт TCP/873 през firewall-a и всичко е готово.

Ето няколко примера за употребата:

# rsync rsync://gosho@server.address/
Ще покаже списъка със споделените директории.

# rsync -aPv rsync://gosho@server.address/share .
Ще изкопира всичко от посоченият път рекурсивно в текущата директория.

За да се избегне ръчното писане на паролата и ползването на rsync в скрипт може да се сетне променливата:
# export RSYNC_PASSWORD=goshoto

Приятно синхронизиране, бекъпване, копиране и т.н!

Tags: , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.