Skip to content

By Тодор in Linux

В случай, че се налага postfix да праща писма, като се аутентикира пред друг пощенски сървър, ползвайки един потребител за всичката изходяща кореспонденция.

В /etc/postfix/generic се добавя:

root@localhost.localdomain realuser@domain.tld
nagios@localhost.localdomain realuser@domain.tld
root@hostname realuser@domain.tld
nagios@local.domain   realuser@domain.tld
root@local.domain     realuser@domain.tld

Всеки локален потребител се описва тук. Срещу него пишем с какъв адрес да се замени, преминавайки през postfix. След това postmap /etc/postfix/generic.

В /etc/postfix/main.cf:

mydomain = local.domain
myorigin = $mydomain
relayhost = mail.domain.tld
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_mechanism_filter = plain, login
smtp_sasl_security_options =
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical

/etc/postfix/sasl_passwd:
mail.domain.tld realuser:password
След това postmap /etc/postfix/sasl_passwd.

/etc/postfix/sender_canonical:
*       realuser@domain.tld
След това postmap /etc/postfix/sender_canonical.
Postfix ще тръгне след тази конфигурация, но вероятно няма да изпраща писма, докато не бъдат инсталирани съответните пакети cyrus-sasl… Ще познаете по грешките във /var/log/maillog при опит за изпращане на писмо.

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.