Skip to content

By Тодор in Linux

Онлайн скенерите, с които Интернет е претъпкан са основна отправна точка за „втвърдяването“ (hardening) на всеки уеб сървър. Много от препоръките, които дават са ясни, точни и лесни за изпълнение. Голяма част от тях обаче правят така, че някои уеб страници спират да работят или в най-добрия случай започват да се държат неадекватно.

Едни от най-популярните са internet.nl и ssllabs.

Основни настройки на Apache

ServerSignature Off
ServerTokens Prod
Header set X-Frame-Options: "sameorigin"
Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
Header set Referrer-Policy "no-referrer"
Header set X-Content-Type-Options: "nosniff"
SSLStrictSNIVHostCheck On
SSLUseStapling On
SSLStaplingCache "shmcb:logs/ssl_stapling(32768)"
SSLOpenSSLConfCmd DHParameters /etc/apache2/dhparam
Options -Indexes -FollowSymLinks
SSLProtocol TLSv1.2

А следното трябва да фигурира в конфигурацията на всеки виртуален сайт:

SSLProtocol TLSv1.2
Protocols h2 http/1.1
SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload"

Изтегляне на правилните Дифи-Хелман параметри (файла вече сме го посочили по-горе):
curl https://ssl-config.mozilla.org/ffdhe4096.txt > /etc/apache2/dhparam

Изтеглянето на този файл наистина е важно и има значение. По последни данни саморъчното генериране на DH е пълна скръб и не трябва да се практикува. Задълбано инфо по темата има тук.

Примера е за Апач, но хедърите са същите какъвто и да е уеб сървъра. Разлика има единствено в това, как се подават в конфигурацията.

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.