Skip to content

By Тодор in Linux

Това е нещо, което би помогнало на машина с бавни дискове или просто на някой, който желае да корегира скоростите по подразбиране на синхронизиране на масива при евентуално разпадане или друг повод.
До тук знаем, че статус на масивите можем да видим с:

# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 hdc1[1] hda1[0]
      200704 blocks [2/2] [UU]
md1 : active raid1 hdc2[1] hda2[0]
      312367744 blocks [2/2] [UU]
      [>....................]  resync =  1.5% (4937472/312367744) finish=10184.0min speed=500K/sec

Текущата скорост на синхронизиране можете да видите и така:

# cat /sys/block/md1/md/sync_speed
549

Максималната и минимална разрешени скорости са тук:

# cat /sys/block/md1/md/sync_speed_max
500 (local)

# cat /sys/block/md1/md/sync_speed_min
500 (local)

В този пример ръчно съм настроил максималната и минимална скорост на 500KB/s.
По подразбиране минималната е 1000 а максималната 200000.
За да ги корегираме правим така:

# echo 500 > /sys/block/md1/md/sync_speed_min
# echo 500 > /sys/block/md1/md/sync_speed_max

Промените влизат в сила веднага, но не се запазват след рестарт. Ако желаете те да са валидни и след рестартиране на машината, добавете тези редове в rc.local.

Tags: , , , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.