Skip to content

By Тодор in Mikrotik, Openwrt

Mikrotik рутерите поддържат (някаква) виртуализация. Не е кой знае колко ползваема, но е достатъчно да се инсталира openwrt с asterisk и виртуалната машина да служи за телефонна централа с красив уеб интерфейс и поддръжка на SIP и IAX.

Ето параметрите на виртуалната машина:

/metarouter
add memory-size=48MiB name=mr1
/metarouter interface
add dynamic-bridge=LAN type=dynamic virtual-machine=mr1

Изтеглете openwrt от тук.
Качете файла на рутера. От winbox избирате „Import Image“ и внасяте gz файла.
Виртуалката тръгва и ако всичко е наред трябва да има и мрежа с Интернет.

Инсталаторът на пакети има счупен линк в списъка с хранилищата си, който трябва да се премахне:
В /etc/opkg.conf сложете коментар пред последния ред:
#src X-Wrt http://downloads.x-wrt.org/xwrt/kamikaze/packages/mr-mips/packages

Следва инсталацията на Asterisk:

opkg update
opkg install libopenssl asterisk18 asterisk18-codec-alaw asterisk18-chan-iax2 asterisk-gui
/etc/init.d/asterisk enable

Сменете паролата на admin потребителя в /etc/asterisk/manager.conf и стартирайте демона:
/etc/init.d/asterisk start

Уеб интерфейса е достъпен на порт 8088.

Хав фун!

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.