Skip to content

By Тодор in FreeBSD, Linux, Solaris, Windows

Налагало ли ви се е да достъпите адрес, който не е достъпен от мрежата в която се намирате, но да е напълно достъпен от друга мрежа (в която имате разположен Apache сървър)?
Ето как:

ProxyRequests Off
ProxyPass / http://foo.example.com/
ProxyPassReverse / http://foo.example.com/

или

ProxyRequests Off
ProxyPass / http://100.110.120.130/
ProxyPassReverse / http://100.110.120.130/

или

ProxyRequests Off
ProxyPass /foo http://foo.example.com/bar
ProxyPassReverse /foo http://foo.example.com/bar

Така, когато се обърнете към http://IP-адреса-на-Apache-сървъра/, той ще препрати заявката ви към крайната точка. По желание може да се ползва запис в HOSTS файла на локалния компютър, за да не се обръщате към Apache сървъра с IP адрес, а с името на недостъпния сайт.

Tags: , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.