Skip to content

By Тодор in Linux

Една бърза бележка за нещо необходимо най-често при копиране на файлове от windows към *nix.
Премахване на Х атрибута на всички файлове в текущата директория и поддиректориите:
find . -type f -exec chmod -x {} +
Добавяне на Х атрибута на всички директории в текущата, рекурсивно:
find . -type d -exec chmod +x {} +

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.