Skip to content

By Тодор in FreeBSD, Linux, Solaris

Ползва се за безпаролово влизане в отдалечена машина. За легитимация се използват публичен/частен ключ.
Приемам, че сме на терминала от който ще се закачаме някъде-си.

Генериране на ключовете:
# ssh-keygen -t rsa

Следва въпрос къде да бъдат съхранени, и парола на личния ключ:

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.

(паролата се пропуска)

Публичния и личния ключ са генерирани. Добре ще е да позащитим мястото където се намира личният ни ключ:
# chmod 700 /root/.ssh

Така е четим само за root. Публичният ключ се копира на нов ред във файла ~/.ssh/authorized_keys на машините към които ще се ползва подобна идентификация. Трябва да е в домашната директория на потребителя, с който ще влизаме.

Tags: , , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.