Skip to content

By Тодор in FreeBSD, Linux, Solaris

Примерът за коректна конфигурация на snmpd не е конкретно за една операционна система – изпраобвано работи и ви FreeBSD, Solaris, Slackware Linux, Fedora Linux.

Отваряте /etc/snmp/snmpd.conf с любимият ви текстов редактор.

Заместете реда:

com2sec notConfigUser  default       public

с:

com2sec local     localhost           public
com2sec mynetwork 192.168.0.0/24      public

Приемаме, че 192.168.0.0/24 е вашата локална мрежа (уверете се в това).
Потърсете и тези 2 реда:

group   notConfigGroup v1           notConfigUser
group   notConfigGroup v2c           notConfigUser

Заместете ги с:

group MyRWGroup v1         local
group MyRWGroup v2c        local
group MyRWGroup usm        local
group MyROGroup v1         mynetwork
group MyROGroup v2c        mynetwork
group MyROGroup usm        mynetwork

Продължавате да замествате:

view    systemview     included      system

с:

view all    included  .1                               80

Замествате и:

access  notConfigGroup ""      any       noauth    exact  systemview none none

с:

access MyROGroup ""      any       noauth    exact  all    none   none
access MyRWGroup ""      any       noauth    exact  all    all    none

А това е по желание:

syslocation Top secret location
syscontact Ivan Ivanov

Следва рестартиране на демона и това е всичко.

Tags: , , , , , ,

Comment Feed

2 ResponsesSome HTML is OK

or, reply to this post via trackback.


Continuing the Discussion

  1. […] Ще споделя как може да се следи температурата на хард дисковете с негова помощ. Приемам, че сте конфигурирали snmpd правилно и демонът работи (за справка – тук). […]

  2. […] необходимо: 1. Инсталиран и конфигуриран SNMP демон – пример. 2. Инсталиран и работещ RRDTool. 3. Добре охладена халба […]