Skip to content

By Тодор in FreeBSD, Linux, Solaris

За линукс става въпрос. Докато си се чудя коя директория ми пълни харда стигнах до удобен начин да проверя това:

du -sm $(find $1 -type d -maxdepth 1 -xdev) | sort -g

Това редче ще изведе всички поддиректории на текущата, като ги сортира по обем – най-пълните отдолу. При по-големи дървета може да се позабави.

Tags: , , , , , ,

Comment Feed

2 Responses

  1. В съвременните линукси вече е така:
    du -h –max-depth=1 | sort -hr

  2. И по последни данни:

    du -shc * | sort -hrSome HTML is OK

or, reply to this post via trackback.