Skip to content

By Тодор in Linux

Ако е на интерфейс eth0:

# cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.10

Това копира конфигурационния файл на eth0 в eth0.10
Тук някъде някой може би започва да се досеща, че тази цифра 10 е на практика VLAN тага.

Следва редактиране на конфигурационният файл за новият интерфейс:

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.10

Променяме:

DEVICE=ifcfg-eth0.10

Добавяме:

VLAN=yes

И рестартираме мрежата:

# /etc/init.d/network restart

Другият вариант е следният:

# vconfig add eth0 10
# ifconfig eth0.10 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0

За да изтриете създаден VLAN:

# ifconfig eth0.10 down
# vconfig rem eth0.10

Честито!

Tags: , , , , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.