Skip to content

By Тодор in FreeBSD, Linux, Solaris

Понякога се налага да разполагаме с някакъв голям или малък файл за някаква проба или тест или каквото и да е. В случая ни трябва файл с размер 1GB, не ни интересува какво има в него и какъв е този файл, единствено размера има значение!

dd if=/dev/zero of=testfile bs=1MB count=1024

Това ще снесе файл с име testfile в текущата директория, ще бъде с размер точно 1GB.

Tags: , ,

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.